Så används din gåva

AktieutdelningPMU är en av Sveriges större biståndsorganisationer med arbete i omkring 50 länder.

Lokala samarbetspartner

PMU har, tillsammans med de svenska pingstförsamlingarna, ett globalt nätverk som är en ovärderlig tillgång i arbetet. I omkring sextio länder bedrivs långsiktiga sociala projekt tillsammans med lokala partner. Genom det här världsomspännande kontaktnätet kan PMU med kort varsel även ge stöd åt människor som drabbas vid katastrofer. Mer info om var PMU jobbar.

PMU arbetar främst med två sorters projekt:

  • Tiodubbelt mer:
    I långsiktiga utvecklingsprojekt, där PMU samarbetar med det statliga biståndsorganet Sida, tiodubblas varje krona. En hundralapp som du ger blir då tusen kronor i slutändan!
  • Till hundra procent:
    I andra insatser får vi inget statligt bidrag men vi vill ändå kunna möta behoven. Gåvor från våra givare står då för hundra procent av finansieringen.

90-konto garanterar att pengarna används rätt

PMU granskas av Svensk Insamlingskontroll. De beviljar så kallade 90-konton. Detta innebär en trygghet för givaren eftersom Svensk Insamlingskontroll bevakar att högst 25 procent av de insamlade medlen används till administration. Den senaste statistiken (från 2012) visar att PMU har använt 14 procent till administration.

Medlem i FRII - Frivilligorganisationernas Insamlingsråd

FRII

PMU är också medlem i FRII, vars uppgift är att se till att medlemsorganisationerna följer de uppsatta etiska reglerna för insamling och på så sätt bevaka allmänhetens intressen. Här kan du läsa vår Kodrapport där vi beskriver hur vi följer de riktlinjer som finns i FRIIs Kvalitetskod.