Panzisjukhuset behöver din hjälp!

Panzisjukhuset

Allt fler våldtagna kvinnor kommer till Panzisjukhuset. Samtidigt förs en hård kamp för att kunna finansiera det projekt som PMU startade för elva år sedan tillsammans med dr. Denis Mukwege.

Trots oroligheter i landet har Panzisjukhuset med doktor Denis Mukwege i spetsen kunnat hålla verksamheten igång. Mer än 20 000 kvinnor, barn och till viss del män, har fått vård vid Panzisjukhuset genom SSV-projektet (Survivors of Sexual Violence) som PMU startade 2004. De flesta är kvinnor i åldern 4-80 år som utsatts för grova sexuella övergrepp, eller mödrar som vårdas för svåra förlossningsskador.

Detta arbete har, under doktor Denis Mukweges ledning, uppmärksammats och lovordats internationellt. Samtidigt är det mycket svårt att få in de ekonomiska medel som behövs för att driva verksamheten.
- Många av de kvinnor som söker sig till Panzisjukhuset är så undernärda att de inte ens klarar att genomgå en operation. Därför får vi ofta börja med att ge dem näringsriktig kost, berättar Maria Stålgren. PMU:s handläggare för hälsa och mänskliga rättigheter i DR Kongo. Enligt en FN-rapport har det sexuella våldet mot flickor och kvinnor i regionen ökat.
- I dagsläget täcker vår budget knappt kärnverksamheten. För att vi ska få se en förändring i samhället, krävs en långt större ansträngning från omvärlden. Först då kan verksamheten planeras långsiktigt och större kraft läggas på förebyggande insatser, säger Maria Stålgren.


Stöd det livsviktiga arbete som görs på Panzisjukhuset!

  • Ge en gåva till Panzisjukhuset på pg 90 00 50-6, eller genom att gå in här och välja "Panzisjukhuset."
  • SMS:a PANZI100 till 72 980 så skänker du 100 kr till arbetet.

Tack för ditt bidrag det räddar liv!

Läs Brist på finansiering - trots uppmärksamhet

Läs Panzibloggen

Läs mer om PMU:s arbete i Kongo

Läs Panzirapporten