Offer är ingen slutstation

Kvinnor vid Dorkas sitter och flätar väskor. Foto: Roger Svanell

Dessa ord kommer från Dr Mukwege, överläkare på Panzisjukhuset i Bukavu, DR Kongo. Över en halv miljon kvinnor har våldtagits i Kongo under de senaste tio åren, där sexuellt våld används som en medveten krigsmetod. Men trots de brutala övergreppen så finns det hopp och en väg framåt. Det har vi sett i kvinnorna vi har mött.

PMU:s vårkampanj fokuserar på kvinnocentret Dorkas. Det ligger i anslutning till Panzisjukhuset och fungerar som ett transitcenter, dit de drabbade kvinnorna kan komma efter den medicinska behandlingen. Här återföds livsmodet och framtidstron. Kvinnorna får bland annat lära sig olika slags hantverk och kan på så vis få en inkomst och bli självförsörjande. På Dorkas kan de även få mikrokrediter som gör de möjligt att starta en egen verksamhet. För många av kvinnorna har detta varit en livsavgörande skillnad. Med ditt stöd kan vi hjälpa fler!

Du kan stödja arbetet vid Dorkas genom att:

- Ge en gåva online här
- Sätt in en gåva på Plusgiro 90 00 50-6   Märk din gåva ”Dorkas”
- SMS:a ”PMU Kvinna” eller "PMU Kvinna 100" till 72 930 så skänker du 50 respektive 100 kr

Läs mer om det sexuella våldet i DR Kongo och se våra nya film om Dorkas och intervjuer med kvinnorna här!

Tack för din gåva!

För församlingar och second hand-butiker:

Som församling och second hand-butik kan ni stödja kampanjen på flera sätt. Vi har sammanställt ett kampanjpaket som innehåller DVD, affisch och en folder om Dorkas. Med hjälp av detta kan ni:

- Ta upp en kollekt till förmån för kampanjen
- Skänka en dagskassa från er butik
- Anordna en insamlingsgala med konsert eller andra framträdanden, till förmån för kampanjen

Har ni inte fått vårt kampanjpaket så kan ni beställa det genom att maila info@pmu.se