Så arbetar vi

Det finns olika sätt att hjälpa. Vi tror på hjälp till självhjälp – långsiktiga insatser som skapar förutsättningar för barn och familjer att själva förbättra sina levnadsvillkor. Vi tror på människors förmåga! Men ibland krävs även akuta insatser. Det är också en viktig del av PMU:s arbete.

Hälsa

En av fattigdomens mest påtagliga effekter är dålig hälsa. Sjukdomar som vi lätt kan behandla med antibiotika eller förhindra med vaccin, leder ofta till döden i fattigare länder. Därför krävs resurser till mediciner och sjukhus. Men det är lika viktigt att förebygga problem genom kunskap. Inte minst spridningen av hiv/aids. PMU arbetar med att lindra nöd – behandla malaria eller stödja kliniker i avlägsna områden. Men utöver ”plåster” fokuserar vi på att långsiktigt förbättra till exempel hygienförhållanden i slumområden eller öka kunskapen om förebyggande sjukvård.

Hjälp till självhjälp

Vi tror allra mest på långsiktiga hjälpinsatser som ger människor möjlighet att själva ta sig ur fattigdom. Det handlar bland annat om att informera människor om deras rättigheter så att de själva kan kräva och bidra till bättre sjukvård, rättssäkerhet, utbildning och så vidare. PMU stödjer bland annat yrkesutbildningar som kan ge jobb som snickare eller sömmerska. Vi bidrar även med mikrokrediter som hjälper till att starta en affär, frisörverksamhet eller som räcker till en
egen symaskin, gris eller get.


Utbildning

Utbildningsinsatser handlar inte bara om att bygga skolor och köpa skolböcker. Man måste även se till att skolan fylls med elever och kunniga lärare. Det handlar om att förändra attityderna i samhället, till exempel förklara fördelarna med att även utbilda döttrarna. För när flickor får gå i skolan gynnas hela samhället! PMU har lokala partners världen över som driver tusentals skolor. Vi satsar på barnens skolgång, men lika mycket på utbildning av vuxna, inklusive lärare och andra nyckelpersoner. Det ger ringar på vattnet som sprider kunskapen vidare.

Katastrof

När svält, jordbävningar och krig drabbar människor gäller det att snabbt vara på plats med humanitär hjälp som räddar liv – mat, filtar, tält och mediciner. Men först gäller det att nå fram! Att ta sig in i ett land som stängt sina gränser eller hindrar hjälptransporter. Sedan handlar det om att hjälpa människor att bygga upp sina liv igen, när katastrofen är ”över”. PMU:s partner finns redan i katastrofdrabbade länder och kan utnyttja sina lokala nätverk. Då når hjälpen fram fortare – och till fler. Dessutom stannar vi kvar när andra åker hem. Vi bygger hus, borrar brunnar, erbjuder mikrokrediter och traumabearbetning.