Organisation

(klicka på bild för att ladda ner en förstorad PDF)

PMU är en del av Pingst FFS (fria församlingar i samverkan), som består av Pingst Nationellt och Pingst Internationellt. Inom avdelningen Pingst Internationellt finns förutom PMU också verksamheter inom församlingsarbete, teologisk utbildning, media m.m. PMU har enbart ansvar för det diakonala arbetet, alltså utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd.

PMU bildades 1965, då under namnet Stiftelsen Svenska Pingstmissionens U-landshjälp. Under de senaste tio åren har PMU genomgått flera organisatoriska förändringar. Namnet och organisationsformen förändrades under 1999, då PMU i samband med årsstämman övergick till att bli en ideell förening med namnet Pingstmissionens Utvecklingssamarbete, benämnt PMU.

Insatser i 80 länder

Pingst Internationellt och de svenska pingstförsamlingarna stöder missionsarbete i drygt 80 länder. PMU stöder insatser i cirka 50 av dessa. Det rör sig om långsiktigt utvecklingsarbete och humanitära insatser.

Inom den internationella utvecklingsverksamheten som bedrivs av PMU ges till exempel stöd till svensk personal runt om i världen. Ett omfattande kommunikationsarbete genomförs för att stärka intresset för utvecklingsfrågor.

Samverkan

För sitt arbete får PMU, utöver ett ramavtal med den statliga biståndsmyndigheten Sida, ekonomiskt stöd från ECHO (EU) samt från många enskilda gåvogivare, församlingar, företag och second hand-butiker.

Organisationen har vid Vårgårda Biståndscenter ett resurscenter som ger service till svensk pingstmission samt till andra samfund och organisationer.

Verksamhetsberättelse

Läs PMU:s verksamhetsberättelse: Verksamhetsberättelse 2011

Länk till webbplats för: Pingst - fria församlingar i samverkan