Panzisjukhuset
Det största och mest kända arbetet som PMU stödjer i DR Kongo, är Panzisjukhuset i Bukavu. Här stödjer PMU det världsberömda SSV-projektet (Survivors of Sexual Violence) där mer än 32 000 personer fått vård de senaste tio åren för skador efter sexuellt våld och svåra gynekologiska besvär.


Vill du stötta Panzisjukhuset? Klicka HÄR för att ge din gåva och vara med i kampen för Kongos kvinnor och barn!


Panzisjukhuset i Bukavu i östra DR Kongo drivs av CEPAC, men byggdes 1999, på initiativ av gynekologen Denis Mukwege, med stöd från Sida, PMU och Läkarmissionen. När sjukhuset invigdes 2001 var tanken att det primärt skulle vara ett kvinno- och barnsjukhus, där kvinnor skulle få föda barn i en säker miljö.

I början på 2000-talet kom den första patienten till Panzisjukhuset som hade utsatts för sexuellt våld. Snart kom allt fler våldtäktsoffer till sjukhuset. För att klara hantera alla offren, startade sjukhuset i samarbete med PMU, SSV-projektet, (Survivors of Sexual Violence), år 2004. Mellan 2004-2013 tog projektet emot 32 247 patienter, av dem fick 19 176 vård till följd av sexuellt våld och 13 071 fick vård till följd av svåra gynekologiska besvär som t.ex. förlossningsskador och fistelbesvär.

Flera av dem som får vård genom SSV-projektet har fått sina skador som ett direkt eller indirekt resultat av konflikten. På sjukhuset, som ligger mitt i konfliktzonen, har man kunnat se att flera av överlevarna våldtagits av soldater och rebeller, som bland annat använder det sexuella våldet som ett vapen i striderna över de enorma naturtillgångar som landet tillhandahåller.
Förutom att det sexuella våldet många gånger används som ett vapen i konflikten, så har ofta de patienter som kommer in för gynekologiska besvär också fått sina skador som en följd av striderna. Konflikten har slagit sönder landets hälsostruktur och bristen på mödrahälsovård är därför stor, vilket bidragit till att kvinnorna ofta tvingas föda barn hemma under enkla förhållanden.

Panzisjukhuset är idag det enda sjukhuset i provinsen som kan behandla grava gynekologiska skador och patienter refereras ofta dit från närliggande provinser och grannländer. Men SSV-projektet finns inte bara på Panzisjukhuset, utan når idag också ut till landsbygden, där de allra fattigaste och mest utsatta bor. Där utbildas hälsopersonal i förebyggande behandling av gynekologiska besvär.

Inom SSV-projektet finns ett projektteam bestående av bland annat läkare, psykologer, socialassistenter och sjuksköterskor, som ser till att patienten får den vård de behöver. Många patienter som kommer till SSV-projektet är svårt traumatiserade till följd av det våld de utsatts för. Förutom den medicinska vården, får patienterna därför också genomgå terapibehandling.

Som en del i vården följer en socialassistent från projektet med patienten hem efter avslutad behandling.
Eftersom våldtäkterna leder till stor skam och offren ibland förskjuts från sina familjer kan en del patienter inte återvända hem efter sjukhustidens slut. För dem finns det PMU-stödda eftervårdsboendet, Maison Dorcas. Där får de bo i upp till ett år.
Inom den holistiska vården i projektet, ges patienterna möjlighet att delta i inkomstgenererande aktiviteter och alfabetiseringskurser, så att de ska kunna ta sig ur den fattigdom som många av dem lever i.
Den tredje komponenten i vården är det juridiska stöd som erbjuds dem som utsatts för sexuellt våld.

Fakta om Demokratiska Republiken Kongo:

• Landet har en befolkning på 69.6 miljoner (FN, 2012).
• DR Kongo var i början av seklet en Belgisk koloni. Landet kallas ofta för Kongo-Kinshasa eller Demokratiska Republiken Kongo.
• DR Kongo är rikt på naturtillgångar såsom coltan, koppar, guld, diamanter och andra värdefulla mineraler.
• Omkring 80 procent av världens coltan tros finnas i Kongo. Coltan är en viktig komponent i mobiltelefoner och annan elektronik. Trots denna rikedom är landets befolkning bland världens fattigaste.
• Konflikten i DR Kongo kallas för "Afrikas världskrig" och omkring 6 miljoner människor beräknas ha dött i spåren av konflikten.
• Många fall av sexuellt våld anmäls aldrig och mörkertalet är stort. Dels därför att den drabbade känner stor skuld och skam, dels därför att straffriheten länge har varit utbredd.

Rapporter

Panzirapporten 2014
Panzirapporten 2013

Filmer

PMU har under åren producerat en rad filmer från DR Kongo.

Den senaste filmen från DR Kongo hittar du här.

Artiklar

”Höj din röst mot det sexuella våldet i krig”
(DN, 27 oktober 2014)

Denis Mukwege: Kvinnor och barn får betala det högsta priset
(Dagen, 7 november 2014)

Låt inte dina barn läsa det här
(SvD Opinion, 21 mars 2014)

Bakom varje siffra ett liv
(Omvärlden, 15 maj 2014)

Right Livelihood-pristagaren Denis Mukwege
(SR, 2 december 2013)

Debattartiklar

Nu finns chans att göra något för Kongo
(SvD Brännpunkt, 24 november 2014)

Sverige kan bli en radikal röst för Kongo
(SvD Brännpunkt, 7 februari 2014)

Vill vi bidra till ett slut på våldtäkterna i Kongo?
(GP Debatt, 1 september 2013)

Läs mer

Panzisjukhusets officiella webb: Panzisjukhuset

Folder om PMU:s arbete på Panzisjukhuset: Det sexuella våldet fortgår

Stöd arbetet på Panzisjukhuset!

Ge en gåva till PMU:s arbete vid Panzisjukhuset på pg 90 00 50-6, eller genom att gå in här och välja "Panzisjukhuset."

SMS:a PANZI100 till 72 980 så skänker du 100 kr till arbetet.

Tack för ditt bidrag, det räddar liv!