Bidrag

PMU är pingstförsamlingarnas biståndsorganisation. Detta innebär att det endast är svenska pingstförsamlingar som har möjlighet att söka ekonomiskt stöd från PMU. Här är ett exempel på de typer av stöd som församlingar kan ansöka om:

Utvecklingsprojekt:

Utvecklingsinsatser har som mål att stärka kapaciteten hos lokala samarbetspartner att arbeta rättighetsbaserat i sina roller som röstbärare och organisatör av tjänster och stärka demokratisering och ökad respekt för mänskliga rättigheter i utvecklingsländer. Det flesta utvecklingsprojekten genomförs i Afrika, Mellanöstern/Nordafrika, Syd- och Sydostasien. Insatser genomförs även i Södra Kaukasien, Moldavien, Ukraina, Vitryssland och på Västra Balkan. Svensk personal kan ingå som en del i ett utvecklingsprojekt med stöd från Sida. Den svenska församlingen som ansöker om utvecklingsprojekt med stöd från Sida betalar tillsammans med PMU 10 % egeninsats. Sida finansierar 90 % av utvecklingsprojekten. PMU stödjer även utvecklingsinsatser med medel från Radiohjälpen och PMUs egna insamlingar.

Förstudier:

Innan man fattar beslut om att genomföra ett projekt måste man undersöka förutsättningarna för det. Lokala samarbetspartner börjar därför alltid med att genomföra en initial förstudie i form av Projektplaneringsworkshop tillsammans med målgruppen och andra intressenter. Men ibland behöver man göra en expertledd fördjupad förstudie, som kräver extra finansiering. Då kan svensk församling ansöka om stöd för Fördjupade förstudier. Den svenska församlingen står då för egeninsatsen.

Utvärderingar:

Alla utvecklingsprojekt utvärderas av en extern lokal utvärderare. Finansieringen för denna är inkluderad i projektbudgeten. PMU genomför dock även tematiska och globala utvärderingar för att samla erfarenheter och bidra till lärande på en övergripande verksamhetsnivå som kommer alla partner till del.

Utbytesverksamhet:

På grund av Sidas beslut har utbytesverksamheten fasats ut.

Praktikantbidrag:

På grund av Sidas beslut har utbytesverksamheten fasats ut.

Humanitära insatser:

Vid naturkatastrofer, väpnade konflikter, torka eller hunger kan PMU stödja humanitära insatser som genomförs av lokala samarbetspartner. I denna typ av insatser ansvarar PMU och lokal samarbetspartner för planeringen och genomförandet.