Alvik huvudkontor

PMU:s huvudkontor finns på Gustavlundsvägen 18 i Alvik. Kontoret är bemannat av cirka 35 personer. Från huvudkontoret sköts all central administration för PMU.

Projektavdelning

Projektavdelningen handlägger alla de cirka 165 projekten som PMU är engagerat i.

Kommunikations- och insamlingsavdelning

Kommuniktions- och insamlingsavdelningen jobbar i första hand med kontakterna inom Sverige, tar fram informationsmaterial och samlar in pengar för finansiering av projekten.