Om PMU

Utbildning

PMU (Pingstmissionens Utvecklingssamarbete) är en av Sveriges större biståndsorganisationer och är de svenska pingstförsamlingarnas biståndsorgan. Organisationen arbetar tillsammans med församlingarna med cirka 165 pågående projekt i cirka 50 länder.

Övergripande mål

PMU arbetar tillsammans med lokala partner med främst långsiktiga utvecklingsprojekt. Humanitära insatser genomförs också när naturkatastrofer, krig och konflikter drabbar fattiga människor.

PMU:s övergripande mål är att medverka till att andelen fattiga enligt FN:s millenniemål halveras före år 2015. Detta sker genom att bygga kompetens och utveckla samarbetsorganisationer så att människor själva förmår att lyfta sig ur sin fattigdom. Därmed förändras människors livssituation.

Samarbete med lokala partners

Målet är att verka för en fördjupad relation till de nationella samarbetskyrkorna i mottagarländerna, öka missions- och biståndsengagemanget i Sverige och bidra till fördjupad kunskap om utvecklingssamarbetet. Arbetet utförs alltid i samarbete med lokala partners och de svenska pingstförsamlingarna. En av PMU:s huvuduppgifter är att kanalisera statliga biståndsmedel till de svenska pingstförsamlingarna för deras biståndsarbete. PMU bildades 1965 och juridiskt en del av Pingst FFS (Pingst – Fria församlingar i samverkan) som är en ideell förening med 350 svenska medlemsförsamlingar.

Information och insamling

Ett omfattande informationsarbete genomförs för att stärka intresset för utvecklingsfrågor utifrån ett kristet perspektiv. För sitt arbete får PMU, utöver ett samarbetsavtal med den statliga biståndsmyndigheten Sida, ECHO (EU), ekonomiskt stöd från många enskilda gåvogivare, församlingar, företag och second hand-butiker.