Studier & riktlinjer

PMU har under åren tagit fram flera olika studier som resulterat i en rad riktlinjer för organisationens utvecklingsarbete.

Studier: Alfabetisering

pdf: Alfabetisering

Riktlinjer: Alfabetisering

pdf: Riktlinjer för alfabetisering

Riktlinjer: Arbete för utsatta barn

pdf: Riktlinjer för arbete för utsatta barn

Studier: Folkbildning

pdf: Folkbildning

Riktlinjer, folkbildning

pdf: Riktlinjer för folkbildning

Studier: Formell utbildning

pdf: Formell utbildning

Riktlinjer: Formell utbildning

Riktlinjer: Riktlinjer för formell utbildning

Studier: Fred och försoning (riktlinjer ingår)

pdf: Fred och försoning

Studier: Hiv och Aids

pdf: Hiv och Aids

Riktlinjer: Hiv och Aids

pdf: Riktlinjer, stöd till smittade, Hiv och Aids

Studier: Insatser för förskolebarn

pdf: Insatser för förskolebarn

Studier: Jämställdhet

Riktlinjer: Mikrofinanser

pdf: Riktlinjer för mikrofinanser

Studie: Miljö

pdf: Miljö

Studie: Organisationsutveckling

pdf: Organisationsutveckling

Riktlinjer: Organisationsutveckling

pdf: Riktlinjer för organisationsutveckling