Faktablad

Faktablad om olika aktuella teman.

Utbildning

 • Producerad: 2010

Ladda ner faktabladet
som PDF

Funktionshinder

 • Producerad: 2010

Ladda ner faktabladet
som PDF

Trädplantering

 • Producerad: 2010

Ladda ner faktabladet
som PDF

Klimatförändringar

 • Producerad: 2010

Ladda ner faktabladet
som PDF

Vatten

 • Producerad: 2009

Ladda ner faktabladet
som PDF

Hiv och aids

 • Producerad: 2009

Ladda ner faktabladet
som PDF

Från krig till fred

 • Producerad: 2009

Ladda ner faktabladet
som PDF

Miljö

 • Producerad: 2009

Ladda ner faktabladet
som PDF

Flickor och utbildning

 • Producerad: 2008

Ladda ner faktabladet
som PDF

Kongos kvinnor och barn

 • Producerad: 2008

Ladda ner faktabladet
som PDF

Hälsa

 • Producerad: 2008

Ladda ner faktabladet
som PDF

Media

 • Producerad: 2008

Ladda ner faktabladet
som PDF

Föräldralös

 • Producerad: 2007

Ladda ner faktabladet
som PDF

Barnens rätt - vårt ansvar

 • Producerad: 2007

Ladda ner faktabladet
som PDF

Religionsfrihet

 • Producerad: 2007

Ladda ner faktabladet
som PDF

Jordbruk

 • Producerad: 2007

Ladda ner faktabladet
som PDF

Våld mot kvinnor

 • Producerad: 2006

Ladda ner faktabladet
som PDF

Flyktingar

 • Producerad: 2006

Ladda ner faktabladet
som PDF

Mänskliga rättigheter

 • Producerad: 2006

Ladda ner faktabladet
som PDF