Lediga tjänster

Sökes: Fältkoordinator, Chiang Mai, Thailand

Sedan hösten 2015 har PMU en fältnärvaro i bland annat Asien genom regionala fältkontor med svensk personal. Till vårt kontor i Thailand söker vi nu en fältkoordinator.

PMU är de svenska pingstförsamlingarnas organisation för utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd. PMU bedriver ett omfattande kommunikations-, utvecklings- och humanitärt arbete med stöd från främst Sida men även från bl a Radiohjälpen. PMU stöder lokala samarbetskyrkor och organisationer i ett 40-tal länder. PMU är en dynamisk folkrörelseorganisation med målsättning att skapa kreativa miljöer för lärande. Som fältkoordinator erbjuds du att arbeta på vårt fältkontor i Chiang Mai, Thailand och delta i ett spännande och mångfasetterat utvecklingssamarbete med lokala samarbetsorganisationer och kyrkor.

PMU:s fältnärvaro är viktig för att finnas nära våra samarbetspartners, för att få en fördjupad dialog och en bättre kännedom om lokala förhållanden men också för att förstärka möjligheten till uppföljning av verksamheten. En ökad fältnärvaro kommer även att ge en ökad möjlighet att söka medel på ambassader, hos FN-organ och EU-delegationer etc.

PMU söker nu en fältkoordinator för Asien med placering i Chiang Mai, Thailand, med arbetsområde Central-, Syd-, och Sydostasien. Som fältkoordinator kommer du att betjäna länder i Asien där PMU finansierar projekt. Detta innebär besöksresor till samtliga partners i regionen.

Arbetsspråket är engelska.

Fältkoordinator 100 procent
Som fältkoordinator blir du en del av teamet på fältkontoret för regionen. Tillsammans med fältcontroller som redan är på plats, representerar ni PMU i frågor som rör all verksamhet som PMU genomför i regionen. Ni som team ska ansvara för att verksamheten fungerar i relation till samarbetsorganisationer i regionen, till svenska partners och till PMU.

PMU:s Asienkontor är inhyst hos en annan svensk organisation i Chiang Mai där både lokal och svensk personal finns. Som fältkoordinator rapporterar du till arbetsledningen i Stockholm och till ledningsgruppen för PMU i Stockholm.

Ansvar och arbetsuppgifter
- del i ansvar för drift av fältkontor
- koordineringsansvar för kontakter med PMU (HK)
- programuppföljning på partnernivå
- utarbeta årlig övergripande verksamhets-/aktivitetsplan för regionen
- årliga uppdateringar av partnerbedömningar och dialog med partner
- stöd till lokala samarbetspartners i PME&R-processer; stöd vid projektberedning, projektuppföljning, projektbesök, delaktighet i avtals- och systemrevisioner av partner
- ansvara för att genomföra utbildningar och kapacitetsutveckling för samarbetspartners
- nätverka med andra NGOs och arbeta för en breddad finanseringsbas

Kvalifikationer och meriter
- relevant högskoleutbildning relaterad till internationellt utvecklingssamarbete/humanitärt bistånd
- god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift
- erfarenhet av projektarbete med stöd från institutionella finansiärer såsom ECHO, EuropeAid och Sida

Meriterande är även:
- tidigare fälterfarenhet från utvecklingsländer
- erfarenhet av projektadministration och projektledning
- kunskap om regionen eller delar av den

Vi förutsätter att du som söker delar grundläggande kristna värderingar.

Placering: Chiang Mai, Thailand

Tidsperiod: 2 år eller mer (under förutsättning att finansiering finns)

Anställningsgrad: 100 procent

Planerat tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse


För mer information om tjänsten kontakta:
Dag Bohlin, telefonnummer 08-608 96 06.

Skicka din ansökan inklusive CV, inkl referenser och personligt brev (max 2 sidor) senast 31 maj 2016 till dag.bohlin@pmu.se eller till postadress:
PMU, Att: Dag Bohlin, Box 15144, 167 15 Bromma. Märk ansökan med ”Fältkoordinator, Asien”.
Biträdande butikschef i Norrtälje på 50 %

Pingstkyrkan i Norrtälje driver en Secondhand-butik på Braxenvägen 5, i Görla, Norrtälje i samarbete med PMU.
Syftet med verksamheten är att generera medel för att hjälpa människor i nöd och att minska belastningen på vår miljö.

Läs mer