Företag

Investera i en bättre värld. Förena affärsnytta med ett socialt ansvar. CSR är ett område som utvecklas fort. I Sverige har det fått benämningen "företagens sociala ansvar". Det handlar om att som företag se sin roll och sitt ansvar i vårt globala samhälle.

PMU har tagit fram en modell för hur du som företagare kan vara med och bidra till en rättvisare värld. Ett samarbete med PMU visar era anställda, kunder och leverantörer att ert företag tar ett globalt ansvar. Ett företag som tar ansvar är ett företag som många vill göra affärer med och som den unga generationen vill jobba i.

Inte bara världen vinner på ditt engagemang, det gör även du som företagare och ditt företag! Undersökningar visar att ett socialt ansvarstagande leder till:
- Ökat värde på varumärket
- Gott rykte och lojalare konsumenter
- Ökat värde och lojalitet bland anställda
- Minimerade risker för skador om drevet går

- PMU är en av Sveriges större biståndsorganisationer med projekt i 55 länder.PMU har arbetat med bistånd sedan början av svenskt biståndsarbete på 1960-talet.

- PMU är en avtalspartner till Sida och ECHO (EU) och förmedlar cirka 100 MSEK varje år för att bekämpa fattigdom.

- PMU är granskade och godkända av Svensk Insamlingskontroll, SFI, som bland annat granskar andelen av insamlade medel som når fram till mottagarna. Av insamlade medel går cirka 90 procent till ändamålen för insamlingarna, resterande 10 procent går till administration för att garantera god kvalitet och uppföljning.

- PMU följer FRII:s kvalitetskod och upprättar årligen en kodrapport som finns tillgänglig på webben.

Medlem i R-företagen

"Hennes ögon ropade på hjälp"


Under en resa till Sri Lanka träffade jag en ung, sexuellt utnyttjad flicka, vars ögon ropade på hjälp för att kunna förändra sitt liv. När en person får stöd till att kunna försörja sig själv kan
hon återfå sin värdighet och livet behöver inte vara slut. Att stödja PMU i detta arbete
blev självklart för mig.

Johanna Ingvarsson
Orangia AB, Webbdesign & e-handel, Kalmar

Stödjande företag